Wakeman Town Farm’s “EGGstravaganza” celebrates Easter

By Serena Ye ’20
Wakeman Town Farm's "EGGstravaganza" celebrates Easter